Změna názvů společností

S platností od 1. 1. 2016  užívají všechny společnosti uskupení nové názvy: ARANEA GROUP a.s. (dříve VYDIS GROUP a.s.),  ARANEA TECHNOLOGY a.s. (dříve VYDIS a.s.),  ARANEA NETWORK (dříve ŠINDY a.s.), ARANEA SYSTEMS a.s. (dříve SIEZA, a.s.). Více uvádíme v Oznámení o změně názvu společnosti VYDIS GROUP a členů uskupení