Změny struktury společností ARANEA TECHNOLOGY a ARANEA SYSTEMS

Dne 2. 5. 2016 došlo k prodeji části závodu společnosti ARANEA TECHNOLOGY a.s. společnosti ARANEA SYSTEMS a.s. Veškeré závazky a práva v rozsahu kupní smlouvy přecházejí s platností od 3. 5. 2016 na společnost ARANEA SYSTEMS a.s., více uvádíme v   Oznámení obchodním partnerům ARANEA TECHNOLOGY a ARANEA SYSTEMS