O nás

ARANEA GROUP a.s.

Uskupení ARANEA GROUP a.s. (dříve VYDIS GROUP a.s.) vzniklo koncem roku 2011. ARANEA GROUP a.s. soustředí své aktivity na poskytování řešení a služeb v oblasti ICT infrastruktury, bezpečnostních systémů, integrace HW/SW služeb, výstavby a servisu metalických sítí a outsourcing souvisejících služeb, dlouhodobě realizovaných především pro společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (zkráceně CETIN a.s.). Skupina ARANEA GROUP a.s. disponuje silným finančním a technologickým zázemím, špičkovými a certifikovanými odborníky s bohatými praktickými zkušenostmi. V současné době pracuje ve skupině více než pět set kmenových zaměstnanců. Díky synergickým efektům umí skupina nabídnout širokému spektru zákazníků unikátní portfolio řešení a služeb s patřičnými garancemi.
  

ARANEA TECHNOLOGY a.s.

Společnost ARANEA TECHNOLOGY a.s. (dříve VYDIS a.s.) působí na českém a slovenském trhu od roku 1994. Patří k tuzemským dodavatelům ucelených řešení a produktů v oblasti ICT, projektování a výstavby optických a metalických sítí, měřicích systémů a softwaru. Je autorizovaným partnerem významných světových výrobců špičkové měřicí techniky a ICT produktů. Kvalitní odborníci a široké spektrum měřicích technologií jsou základnou rozsáhlých řešení pro měření a testování ICT sítí a technologií. Na tuzemském trhu zastupuje světové výrobce v oblasti optických a systémů VIAVI, synchronizačních zařízení Microsemi, radio-frekvenčních a mikrovlnných produktů WTG.

Kvalitní řešení splňují požadavky náročných zákazníků, ať už jsou to technologické firmy, developerské a stavební společnosti, projektové organizace, architektonické kanceláře či státní správa a samospráva. Společnost má zaveden systém integrovaného řízení pro všechny oblasti svých činností dle norem: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 20000-1:2005, ISO 27001:2005 a OHSAS 18001:200 a držitelem osvědčení vydaného NBÚ úřadem pro přístup k utajované informaci, stupeň “Důvěrné”.

Integrovaný systém řízení

ARANEA NETWORK a.s.

Společnost ARANEA NETWORK a.s. (dříve ŠINDY a.s.) byla založena v roce 1997. Od počátku zaměřila svou činnost na výstavbu vnějších a vnitřních slaboproudých a silnoproudých rozvodů, výstavbu a servis metalických i optických sítí elektronických komunikací, projektovou činnost v oblasti elektrických a rozvodů, činnosti autorského dozoru. V roce 2001 doplnila portfolio o údržbu a outsourcing v telekomunikacích. Specializuje se také na výstavbu a servis podzemních i nadzemních kabelových tras a sítí v rámci celé ČR.

Díky zkušenému a širokému týmu odborníků, kvalitnímu technickému a technologickému zázemí je schopna realizovat optické či metalické sítě v libovolném rozsahu. Nad dodanými řešeními zajišťuje údržbu a servis. Dokladem schopností a kvality společnosti je skutečnost, že v roce 2014 došlo na základě nové rámcové smlouvy k rozšíření outsourcingových služeb pro společnost CETIN z původního území Prahy Západ a Středočeského kraje – západ na další regiony: kraje Plzeňský, Karlovarský, Liberecký, Ústecký a Jihočeský. Společnost je držitelem certifikátů ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

Integrovaný systém řízení  

ARANEA SYSTEMS a.s.

Společnost ARANEA SYSTEMS a.s. (dříve SIEZA, a.s.) působí na českém trhu již od roku 1991. Poskytuje komplexní služby v oblasti bezpečnostních, řídících a informačních technologií, spojené zejména s realizací dodávek, montáže, servisu, projekce, poradenství, prodeje a vlastní výroby. Díky bohatým zkušenostem v bezpečnostní problematice, vysoké úrovni odborných znalostí svých zaměstnanců, z nichž mnozí mají osvědčení NBÚ, a účasti na realizaci prestižních zakázek je dnes ve svém oboru uznávanou společností. Vysoká kvalita nabízených služeb je zajištěna zejména plnou obchodní a technickou podporou, kterou společnost svým klientům poskytuje. Navíc spolupracuje pouze s renomovanými domácími a zahraničními výrobci technologií a produktů.

K předním oblastem činnosti patří poradenství a konzultace, řízení realizace zakázek a montáž, technická podpora a servis (24 hodin denně). Významnou část svých aktivit zaměřuje společnost na vývoj, výrobu a distribuci vlastních, úzce specializovaných bezpečnostních a řídících technologií. Dodávky a instalace splňují podmínky zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných skutečností. Nabízené produkty a technologie jsou vždy certifikovány podle norem EU.