MIPS 2015

V dubnu letošního roku jsme navštívili nejvýznamnější ruský veletrh bezpečnostních technologií MIPS 2015, který se konal ve dnech 16 – 19. 4. v Moskvě.
Cílem návštěvy bylo především setkání s našimi stávajícími partnery a podpora uplatnění našich produktů na ruském trhu, který patří mezi klíčová odbytiště zabezpečovacích systémů Peridect.